REGULAR DAILY BELL SCHEDULE 

AEP                     7:20 -7:50

First Block       7:55 am – 9:20 am

Second Block  9:25 am – 10:50am

*Third Block   10:55 am – 12:50 pm

     *1st Lunch      10:55 am – 11:20 am

     *2nd Lunch    11:35 am – 12:05 pm

     *3rd Lunch     12:20 pm – 12:50

Fourth Block    12:55 pm – 2:20 pm

 

One Hour Delay Bell Schedule (No AEP)                              One Hour Delay Lunch Schedule

1st Block     8:20  – 9:20                                                                           1st Lunch    10:30 -11:00

2nd Block   9:25  – 10:25                                                                         2nd Lunch  11:25 – 11:55

3rd Block    10:30  – 12:45                                                                       3rd Lunch   12:15 – 12:45

4th Block    12:50  – 2:20

Two Hour Delay Bell Schedule  (No AEP)                              Two Hour Delay Lunch Schedule

1st Block    9:20 – 10:25                                                                            1st Lunch 11:35 – 12:00

2nd Block  10:30 – 11:30                                                                          2nd Lunch 12:10 – 12:35

3rd Block   11:35 – 1:10                                                                              3rd Lunch 12:45 – 1:10

4th Block    1:15 – 2:20

11:30 Early Dismissal (No lunch, no AEP)

1st Block     7:20 – 8:20

2nd Block    8:25 – 9:25

3rd Block    9:30 – 10:25

4th Block    10:30 – 11:30

*No lunch or AEP on Early Dismissal days.

Exam Day Schedule

1st Exam 7:20 – 9:15

Break 9:15 – 9:30

2nd Exam 9:35 – 11:30

*No Lunch or AEP on exam days.